30 jaar Stichting In onsen Lande van Valckenborgh

Cultuurhistorisch en regionaal archeologisch onderzoek
Valkenburg

IoLvV bestaat 30 jaar en organiseert diverse exposities en lezingen.

Expositie
Vrijdag 10 oktober
13.00 | 14.00 uur  Ontvangst genodigden in De Oude Molen
14.00 uur              Opening van de expositie door dr. mr. P. Janssen, voorzitter IoLvV
15.00 | 18.00 uur  Expositie en molen open voor publiek (vrije toegang)

Zaterdag 11 oktober
11.00 | 17.00 uur   Expositie en molen open voor publiek (vrije toegang)

Meer info


Lezingen
Woensdag 15 oktober 2014 | 19.30 u.
Grand Hotel Voncken
Stadswording in Limburg.
Een onderzoek naar het stadjeEijsden, een model voor Valkenburg?
Meer info


Woensdag 22 oktober | 19.30 u.
Grand Hotel Monopole
Kerkvisitaties in het oude bisdom Roermond
Meer info


Woensdag 29 oktober | 19.30 u.
Grand Café Hotel Huis ter Geul
Ridderschap, heerlijkheden en huizen van adel in het Land van Valkenburg
Meer info


Donderdag 16 en 23 oktober 2014 | 14.00 u. Jubileum programma
Museum land van Valkenburg presentatie VUURSTEEN UIT MERGEL
en bezichtiging Vuursteenmijntjes Plenkerststraat. Zie: www.museumlandvanvalkenburg.nl


Bekijk hier onze folder en poster

  
                      Folder                                                       Poster


© Copyright IOLVV

Facebook