Nieuw boek: Uit Valkenburgs vroegste verleden

Omslag Uit Valkenburgs vroegste verleden
Steentijdimpressies uit de regio Valkenburg aan de Geul met speciaal aandacht voor Valkenburgvuursteen


Uit Valkenburgs vroegste verleden van Hub Pisters wordt uitgegeven door Stichting In onsen Lande van Valckenborgh en verscheen in mei 2017.

Het boek biedt zicht op de gehele prehistorische geschiedenis van de huidige gemeente Valkenburg aan de Geul. Het is eerste boek dat deze periode overkoepelend omvat, en in die zin alleen al een belangrijk naslagwerk voor de huidige en toekomstige liefhebbers en onderzoekers van de prehistorie, met name in Zuid-Limburg.

Uit het Voorwoord door R. Meijers, wethouder Archeologie en Monumenten Gemeente Valkenburg aan de Geul

Meer info en bestellen

IoLvV: wat?

De stichting ‘In onsen Lande van Valckenborgh’ heeft als doel: het bevorderen van kennis over de geschiedenis van het voormalige land van Valkenburg en grensoverschrijdende gebieden en het in stand houden en conserveren van het cultureel erfgoed van de regio.
De ‘landen van Valkenburg’ besloegen ooit ongeveer de helft van het huidige Zuid- Limburg en strekten zich uit van Sittard tot Schin op Geul en van Brunssum tot Eijsden.
De leden van de stichting houden zich bezig met lokaal en regionaal archeologisch onderzoek en met diverse andere aspecten van de cultuurhistorie van de regio, soms ook de regio overstijgende thema’s.

Met de gemeente Valkenburg aan de Geul heeft de stichting een overeenkomst voor het beheer van de vuursteenmijntjes aan de Plenkertstraat, die ontdekt zijn door mensen van de stichting. Zij heeft daarover een brochure Valkenburgvuursteen uitgegeven die via VVV en anderszins verspreid wordt.

Een heel belangrijke activiteit van de stichting is archeologisch onderzoek in de regio, met het accent op prehistorie. Daartoe hoort jarenlang onderzoek naar Valkenburgvuursteen. Er zijn van deze en andere steensoorten vele werktuigen van onze voorouders gevonden in Valkenburg en omgeving, die al vanaf de Oude Steentijd (Paleolithicum), door mensen als leefgebied gebruikt is. Onderzoek naar de eerste landbouwers in deze streken en hun cultuur: Lineaire Band Keramiek heeft in ‘de landen van Valckenborgh’ ook plaatsgevonden.  De Romeinse tijd en de Middeleeuwen hebben in deze streken eveneens sporen achtergelaten waarvan er een aantal door leden van de stichting ontdekt en beschreven zijn. Van tijd tot tijd is de stichting actief in projecten zoals het onderzoek in 2009 naar een ‘grot’ of ‘abri’ in de Schaelsberg, de ‘Däölkesberg’.

Naast archeologisch onderzoek is er binnen de stichting aandacht voor aspecten van cultuurhistorie, meer in het bijzonder voor begrafenisrituelen, gedachtenisprentjes en andere religieuze zaken, waaronder sacramentenprentjes.

Door boeken, artikelen en documentaires die vanuit de stichting geschreven of door haar ondersteund worden (zie ook PUBLICATIES), en door lezingen en excursies wil de stichting de kennis waarover zij beschikt verbreiden onder een zo groot mogelijk publiek. Daarmee wordt dat publiek een interessante kijk op het verleden geboden, historisch besef bevordert, en het draagvlak vergroot voor het in stand houden van al het waardevolle uit ons verleden.

De stichting In onsen Lande van Valckenborgh werkt samen met andere organisaties voor cultuurtoerisme en educatie in Valkenburg, onder meer in de vereniging mergel.nu.


Disclaimer
De informatie, diensten of producten die u aantreft op deze website kunnen fouten bevatten en kunnen onderhevig zijn aan tijdelijke interruptie. Hoewel wij onze best doen om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. Wij zien derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook, binnen de grenzen van de Nederlandse wet.
© Copyright IOLVV

Facebook