Lezing woensdag 29 oktober | 19.30 u.

Locatie: Grand Café Hotel Huis ter Geul
Vrije toegang. Gelieve aan te melden via onderstaand formulier of via info@iolvv.nl

LOU HEYNENS

 

RIDDERSCHAP, HEERLIJKHEDEN EN HUIZEN VAN ADEL IN HET LAND VAN VALKENBURG

Al eeuwen wordt het Land van Valkenburg met haar vele kastelen geassocieerd met ridderschap en adel. In 1357 verheft keizer Karl IV de landsheerlijkheid Valkenburg tot een graafschap waarin de oude geslachten in hun zelfstandige heerlijkheden (voorgangers van de latere gemeenten) een rol van grote betekenis vervullen. De adel als bezitter van een heerlijkheid en lid zijnde van de Valkenburgse Ridderschap  vormden tot aan de Franse Revolutie de kern van het openbaar bestuur. De publicist Lou Heynens presenteert – middels een rijke beeldpresentatie – een dwarsdoorsnede door deze boeiende mix van grote en kleine geschiedenissen. Als adelsdeskundige publiceerde Heynens o.a. het standaardwerk Adel in ‘Limburg’ of de Limburgse adel. Geschiedenis en Repertorium 1590-1990 (Maastricht 2008).


Zegel van de Valkenburgse heerlijkheid Schaesberg
Terug naar overzicht alle activiteiten

© Copyright IOLVV

Facebook