Lezing Woensdag 22 oktober 2014 | 19.30 u.

Locatie: Grand Hotel Monopole
Vrije toegang. Gelieve aan te melden via onderstaand formulier of via info@iolvv.nl

GUUS JANSSEN

 

KERKVISITATIES in het OUDE BISDOM ROERMOND

In november 2013 werd een project afgesloten dat als doel had: het toegankelijk maken van de protocollen van de kerkvisitaties van het oude bisdom Roermond. Na vijf jaren intensieve arbeid van een werkgroep is het nu mogelijk op het internet van deze protocollen scans, transcripties en vertalingen te bekijken.
Na de oprichting van het bisdom Roermond in 1559 hebben de bisschoppen zich conform de richtlijnen van het concilie van Trente (1545-1563) consciëntieus gekweten van hun taak om de parochies te bezoeken en van deze visitaties verslagen te (laten) maken. Deze verslagen bevatten vele interessante gegevens over het dagelijks leven in de parochies. Door de stadsbrand van Roermond in 1665 zijn de oudere verslagen helaas verloren gegaan. De resterende circa 1700 verslagen zijn nu door het project wel voor iedereen bereikbaar.
In de voordracht zal de visitatiepraktijk beschreven en geïllustreerd worden met voorbeelden uit het dekenaat Valkenburg.


Informatie: http://www.bisdom-roermond.nl/project-kerkvisitaties-in-eerste-bisdom-roermond
Leraar Klassieke talen en Oude Geschiedenis Guus Janssen onderzoekt en publiceert over veel aspecten van  ons cultureel erfgoed: geschiedenis, heemkunde, volkskunde, kerkhistorie, etc.Terug naar overzicht alle activiteiten

© Copyright IOLVV

Facebook