IoLvV: wie?

De stichting ‘In onsen Lande van Valckenborgh’ telt drie bestuurders; per 1 december 2018 zijn dit:

De heer H.A.G.M. (Hub) Pisters, bestuurder sinds 1992
De heer M (Mahdi) Abdulrazak, bestuurder sinds 2017
De heer W (Wim) ter Beek, bestuurder sinds 2018

 

Hub Pisters (* 1951) groeide op in Valkenburg en zoekt sinds zijn jeugd daar en in de omgeving naar wat mensen uit vroeger tijden er achterlieten. Hij legde zo een verzameling aan van vooral werktuigen en afslagen van vuursteen uit de prehistorie (met aantekeningen van vindplaats etc.). Naast vele andere soorten (vuur)steen (b.v. uit Rijkholt, Simpelveld,Lousberg, Wommersom) maakt Valkenburgvuursteen het grootste deel uit van zijn verzameling, die als geen andere de prehistorie van Valkenburg in kaart brengt. KLIK HIER voor meer over de collectie Pisters. De naam ‘Valkenburgvuursteen’ is mede dankzij zijn werk gevestigd in de archeologie. Hij ontdekte met Fred Brounen en Karen van der Graaf de vuursteenmijntjes aan de Plenkertstraat in Valkenburg, en werkte met deze en anderen mee in een aantal professionele archeologische opgravingen. Hij schreef artikelen in vakbladen (zie Publicaties) en gaf - en geeft - vele lezingen om het publiek kennis te laten maken met de rijkdom van de (pre)historie van deze regio. Dikwijls ook zoekt de regionale pers (krant en TV) hem op om zijn licht te laten schijnen over Valkenburgs prehistorie. Door de gemeente Valkenburg aan de Geul is zijn hulp en advies als deskundige vaak ingewonnen, bij voorbeeld bij het opstellen van de Archeologische Kaart. Binnen de stichting IoLvV is hij al jarenlang een drijvende kracht en vervult hij de functies van penningmeester en vice-voorzitter.

 

Mahdi Abdulrazak (* 1980 in Iran) groeide op in een regio waar de menselijke beschaving zich al duizenden jaren geleden sterk ontwikkelde. Begin jaren 90 van de 20e eeuw kwam hij met zijn familie naar Nederland. Hij vervolgde hier zijn scholing en bekwaamde zich in ICT. Na de Randstad woont hij al enige jaren in Limburg, nu in Schimmert. Zijn brede belangstelling, zeker ook voor geschiedenis en voor de streek waar hij nu thuis is, bracht hem naar de stichting In onsen Lande van Valckenborgh. Is bestuursvoorzitter van de stichting IoLvV.


Wim ter Beek
Is secretaris van de stichting IoLvV.

 

Ex-bestuurders: Jack Jetten, Jim Pepels, Jacquo Silvertant, Paul Janssen, Fred Brounen, Frans Pluijmaekers en Victor Spauwen.

 

NB

Ieder die serieuze belangstelling heeft om mee te werken aan doelstellingen en activiteiten van de stichting, wordt uitgenodigd contact op te nemen via mail info@iolvv.nl of met de secretaris (tel. 06 56975634); de stichting heeft de mogelijkheid om meer mensen als bestuurder op te nemen, maar van mensen die anderszins - incidenteel of voor langere tijd - willen meewerken, krijgen wij zeker ook graag bericht.   

 
© Copyright IOLVV

Facebook