IoLvV: wie?

De stichting ‘In onsen Lande van Valckenborgh’ telt vijf bestuurders; per 1 maart 2017 zijn dit:

De heer H.A.G.M. (Hub) Pisters, bestuurder sinds 1992
De heer F.J.M.G. (Frans) Pluijmaekers, bestuurder sinds 1992
De heer V.M.J.J. (Victor) Spauwen, bestuurder sinds 2004
De heer M (Mahdi) Abdulrazak, bestuurder sinds 2017

 

Hub Pisters (* 1951) groeide op in Valkenburg en zoekt sinds zijn jeugd daar en in de omgeving naar wat mensen uit vroeger tijden er achterlieten. Hij legde zo een verzameling aan van vooral werktuigen en afslagen van vuursteen uit de prehistorie (met aantekeningen van vindplaats etc.). Naast vele andere soorten (vuur)steen (b.v. uit Rijkholt, Simpelveld,Lousberg, Wommersom) maakt Valkenburgvuursteen het grootste deel uit van zijn verzameling, die als geen andere de prehistorie van Valkenburg in kaart brengt. KLIK HIER voor meer over de collectie Pisters. De naam ‘Valkenburgvuursteen’ is mede dankzij zijn werk gevestigd in de archeologie. Hij ontdekte met Fred Brounen en Karen van der Graaf de vuursteenmijntjes aan de Plenkertstraat in Valkenburg, en werkte met deze en anderen mee in een aantal professionele archeologische opgravingen. Hij schreef artikelen in vakbladen (zie Publicaties) en gaf - en geeft - vele lezingen om het publiek kennis te laten maken met de rijkdom van de (pre)historie van deze regio. Dikwijls ook zoekt de  regionale pers (krant en TV) hem op om zijn licht te laten schijnen over Valkenburgs prehistorie. Door de gemeente Valkenburg aan de Geul is zijn hulp en advies als deskundige vaak ingewonnen, bij voorbeeld bij het opstellen van de Archeologische Kaart. Binnen de stichting IoLvV is hij al jarenlang een drijvende kracht en vervult hij de functies van penningmeester en vice-voorzitter


Frans Pluijmaekers
(* 1945), afkomstig uit Schin op Geul, werkte bijna 40 jaar als uitvaartverzorger en legde van daaruit een grote collectie aan betreffende dood en begraven, in het bijzonder ‘doodsprentjes’. Daarbij kwamen ook andere prentjes, platen en voorwerpen uit ‘het Rijke Roomse Leven’. Deze verzameling bestaat voor een zeer groot deel uit prentjes uit de regio Valkenburg van de 19e en 20e eeuw, maar bevat ook ettelijke voorbeelden uit andere tijden en landen. Gedreven door zijn verlangens enerzijds deze schatten uit de cultuurhistorie te bewaren, en anderzijds de waarde daarvan aan een groot publiek onder ogen te brengen, hield hij vele lezingen en maakte twee boeken: over ‘Gedachtenisprentjes’ en over ‘Sacramentenprentjes’. KLIK HIER voor meer informatie over deze boeken. Behalve op de cultuurhistorische waarden van gedachtenisprentjes wijst hij op de pastorale waarde ervan in de zorg voor mensen die rouwen om een overledene. Zo maakt hij heel duidelijk hoe ‘zaken uit de geschiedenis’ nog direct van waarde kunnen zijn voor de mens van nu.


Victor Spauwen
(* 1950 in Eijsden, ooit deel van ‘de landen van Valckenborgh’) combineerde zijn affiniteit voor geschiedenis en zijn kennis van de (godsdienst)psychologie in het schrijven van de tekst van ‘Gedachtenisprentjes’, daartoe uitgenodigd en gesteund door Frans Pluijmaekers. Als redacteur en schrijver van een hoofdstuk droeg hij ook bij aan diens tweede boek over Sacramentenprentjes. Hierdoor belandde hij bij de stichting IoLvV, waar hij zijn liefde voor historie kan vorm geven in onder andere het meedoen aan onderzoek (zie Archeologie bij Däölkesberg) en aan het doorgeven van de vele boeiende verhalen daarover aan een groter publiek. Is secretaris van de stichting IoLvV.

 

Mahdi Abdulrazak (* 1980 in Iran) groeide op in een regio waar de menselijke beschaving zich al duizenden jaren geleden sterk ontwikkelde. Begin jaren 90 van de 20e eeuw kwam hij met zijn familie naar Nederland. Hij vervolgde hier zijn scholing en bekwaamde zich in ICT. Na de Randstad woont hij al enige jaren in Limburg, nu in Schimmert. Zijn brede belangstelling, zeker ook voor geschiedenis en voor de streek waar hij nu thuis is, bracht hem naar de stichting In onsen Lande van Valckenborgh.

 

NB

Ieder die serieuze belangstelling heeft om mee te werken aan doelstellingen en activiteiten van de stichting, wordt uitgenodigd contact op te nemen via mail info@iolvv.nl of met de secretaris (tel. 043 6016494); de stichting heeft de mogelijkheid om meer mensen als bestuurder op te nemen, maar van mensen die anderszins - incidenteel of voor langere tijd - willen meewerken, krijgen wij zeker ook graag bericht.   

 
© Copyright IOLVV

Facebook