Activiteiten

 2014

Voor aankondiging van geplande activiteiten in 2014, gebruikelijke en bijzondere, in het kader van het 30-jarig bestaan van de stichting IoLvV: zie NIEUWS.

N.B.
Als u met een groep belangstellenden bent kunt u via info@iolvv.nl of tel.043 6016494 vragen om een aparte presentatie/rondleiding !


2013

Dinsdagmiddag 12 november 2013
Dinsdagmiddag 12 november 2013 verzorgde de stichting IoLvV i.s.m. museum Land van Valkenburg
een naschoolse activiteit ‘Vuursteen, mensen en vuursteenmijntjes in Valkenburg’ over de prehistorie van Valkenburg. Dit in het kader van het Kunst en Cultuurprogramma Basisscholen (One2Move) 2013-2014 georganiseerd door Denise Schat, combinatiefunctionaris cultuur en onderwijs van de gemeente Valkenburg aan de Geul.  In het museum kregen de kinderen beelden, uitleg en verhalen, en vuurstenen werktuigen in handen;  daarna bezoek aan de vuursteenmijntjes Plenkertstraat.

In de herfstvakantie op zaterdagochtend 19 en 26 oktober 2013 nogmaals het Verhaal van Valkenburgvuursteen plus rondleiding Vuursteenmijntjes.  Zeer geïnteresseerde deelnemers.26 oktober 2013 Geboeid door het rijksmonument Vuursteenmijntjes. (foto W. Colaris)

Op vrijdagmiddag 28 juni, 12, 26 juli, 9 en 23 augustus 2013 verzorgde de Stichting In onsen Lande van Valckenborgh de Powerpoint presentatie ‘het Verhaal van Valkenburgvuursteen’ in Museum Land van Valkenburg met daarna bezichtiging van het Rijksmonument Vuursteenmijntjes aan de Plenkertstraat.


26 juli 2013 Powerpoint in Museum Land van Valkenburg vóór bezoek aan mijntjes.
 Ook kinderen erbij, met aandacht !


25 juni 2013 Hub Pisters vertelt bij de mijntjes.


20 februari 2013
Lezing met powerpointpresentatie over de Prehistorie van Valkenburg voor groep 7 van de Openbare Basisschool Broekhem (Valkenburg) i.s.m. Museum Land van Valkenburg; daarna bezichtiging vuursteenmijntjes.

Aandachtig gehoor voor verhalen van de prehistorie

 

Klaar om naar de vuursteenmijntjes te wandelen

 

Ondanks kou veel aandacht voor de mijntjes

2012

28 november 2012
Lezing met powerpoint over vuursteenmijnbouw voor cursisten ‘Steentijd van Limburg’ (leden van Nederlandse Geologische Vereniging afd. Limburg en Archeologische Vereniging Limburg) in Museum Land van Valkenburg, aansluitend bezoek en uitleg bij vuursteenmijn Plenkertstraat.

24 oktober 2012
Officiële (her)opening van het fraai gerstaureerd Grieks/Romeins tempeltje, het oude entreegebouw van de Katakomben Valkenburg, gelegen pal boven de vuursteenmijntjes in het bos. Hierbij waren ook twee leden van het IoLvV bestuur op uitnodiging aanwezig.

20 oktober 2012
Lezing met powerpointpresentatie in ‘t Koetshoes (kasteel Oost, Valkenburg) en aansluitend wandeling naar Schaelsberg/Däölkesberg. Over de geologie ter plaatse, de archeologische vondsten op de Schaelsberg en van de opgraving in 2009 bij de Däölkesberg. En over de vele vragen die over een en ander nog gesteld kunnen worden. De ca. 15 deelnemers waren geboeid.

  Onderweg uitleg over de geologie van de Scahelsberg, bij de ‘Drie Beeldjes’

 

  Zicht (vanuit ZO) op de grot in de Däölkesberg

 

 Met de rug naar de grot en het infobord bij de Däölkesberg bewondert het gezelschap het uitzicht over het Geuldal.

 

Juli 2012
Plaatsing informatiebord bij Däölkesberg door Natuurmonumenten (grondeigenaar) en IKL, met informatieve tekst geleverd door IoLvV en foto’s van artefacten uit de collectie van H.Pisters.

 

4 juni 2012
Filmopnamen gemaakt bij vuursteenmijn t.b.v. de site "buurtlink.nl" , door journalist H. Haenen

28 maart 2012
Bijeenkomst met Natuurmonumenten en opnamen gemaakt t.b.v. informatiepaneel Däölkesberg.

28 februari 2012
Met W. Felder (gemeente Valkenburg) en dhr. Breuer (aannemer) Ingendael bezocht, aardewerkfragmenten op storthopen verzameld en afspraken gemaakt i.v.m. verder onderzoek na intrede dooi. (Helaas bleek later verder onderzoek na afloop werkzaamheden niet mogelijk.)

25 februari 2012
Controle boorkernen van parkeerplaats bij Albert Heijn (centrum) op archeologische sporen en vuursteen uit kernen verzameld. Dit naar aanleiding van nieuw te realiseren ondergrondse parkeergarage in de toekomst.

28 januari 2012
Opname verzorgd i.s.m. TV-Valkenburg inzake nieuw ontdekte sporen (treden) bij monument vuursteenmijn. Zie ook NIEUWS

15 januari 2012
Onderzoek prehistorische sporen Ingendael naar aanleiding van lithisch materiaal door J. Pepels op storthopen na bij rioolputten  waarvan de bekleding vervangen werd.

2011

16 december 2011
Presentatie van het tweede boek van Frans Pluijmaekers, i.s.m. Victor Spauwen en Susan Verspaandonk, ‘Prentjes uit de rijke Rooms katholieke Cultuur’, met substantiële steun van de stichting. Meer over dit boek: KLIK HIER

3 augustus 2011

Hub Pisters geeft uitleg bij bezichtiging Rijksmonument Vuursteenmijntjes door Zij-Actief

 

Winter 2010-2011

Ontdekking sporen van traptreden in blok bij vuursteenmijntjes.

2009

Uitgave van het boek van Jim Pepels: Jim Pepels: ‘Prehistorische en Romeinse vondsten in en rondom Ulestraten.’  Meer over dit boek: KLIK HIER (LINK naar PUBLICATIES 2009)

9 april 2009
Wethouder Hr. B. Dauven onthult een in opdracht van IoLvV gemaakte nieuwe gedenkplaat bij de vuursteenmijntjes.  

Mei 2009
Opgraving Däölkesberg De opgraving Däölkesberg in 2009 werd door de stichting met een fors bedrag gesponsord en leden van de stichting namden deel aan de voorbereidingen én aan de opgraving zelf. Zie deze website onder ARCHEOLOGIE THEMA’S: Däölkesberg .

2008

4 april 2008
Presentatie DVD over opgraving van bandkeramische site Kelmond in Beek. Zie ook bij PUBLICATIES  2008 en bij ARCHEOLOGIE THEMA’S: Bandkeramiek.

Jim Pepels overhandigt het eerste exemplaar van de DVD aan burgemeester van Beek.


In 1998 deed Jim Pepels, bestuurlid van de stichting, sectie archeologie, zijn tot nu toe grootste ontdekking: een belangrijke ‘site’ (vindplaats) van de Bandkeramische cultuur (ca. 5000 vóór Christus) in Kelmond (ooit behorend tot de Landen van Valckenborgh).  In 2005 heeft de ROB een zgn. waardestellend onderzoek verricht, waarbij voor het eerst in Nederland een omgreppelde (‘Erdwerk’) bandkeramische nederzetting is gevonden. Binnen dat Erdwerk stonden zeker 7 grote familiewoningen (‘langhuizen’).  Het ontwikkelen en educatief exploreren van deze site is een project van de stichting.


Voor meer informatie: 

Victor Spauwen (secretaris Stichting In onsen Lande van Valckenborgh)
Wehryweg 29  
6301 GA Valkenburg aan de Geul
Tel. 043 – 6016494
E-mail: vicsp@live.nl
© Copyright IOLVV

Facebook