Publicaties

Publicaties
De stichting In onsen Lande van Valckenborgh heeft sinds haar oprichting in 1984 de publicatie van een aantal boeken - en van een documentaire op DVD - mogelijk gemaakt door financiële, organisatorische en inhoudelijke ondersteuning. De auteurs van deze publicaties zijn of waren allen lid van het bestuur van IoLvV. Daarnaast zijn er veel publicaties – meestal artikelen in vakbladen – van bestuursleden die zij geheel zelfstandig publiceerden en waarbij de stichting geen of slechts een stimulerende rol speelde. Van beide soorten publicaties is hier een overzicht te vinden.

Publicaties door In onsen Lande van Valckenborgh mogelijk gemaakt.
1996  Jacco Silvertant: ‘Vreigele bie de Bök !  Valkenburg in de tweede helft van de negentiende eeuw.’ 1996, Uitgave van Valkdruk onder auspiciën van de Stichting In onsen Lande van Valckenborgh, beide te Valkenburg aan de Geul. ISBN 90-6190-009 3   Jacco Silvertant (*1969) groeide op in Valkenburg en studeerde Cultuur- en Mentaliteitsgeschiedenis in Nijmegen. Onderzoeksspecialisme: geschiedenis van de kalksteenmijnbouw in Zuid-Limburg. Hij was een aantal jaren bij de stichting IoLvV en maakte daarnaast en daarna nog vele publicaties op dit terrein. Dit boek handelt over de beginjaren van het massatoerisme in Valkenburg, tweede helft 19e eeuw. Toeristische trekpleister bij uitstek was toen de Valkenburgergroeve (nu: Gemeentegrot). Vanuit al eerder bestaande ‘grotsociëteiten’ – clubs van Valkenburgers die in de grotten heimelijk vergaderden en hun vertier zochten – werden destijds initiatieven genomen tot een meer algemene regulering van het vreemdelingenverkeer, wat leidde tot oprichting van de eerste VVV in Nederland in 1885. Omstreeks 1879 speelde in deze context het conflict tussen de toenmalige gemeenten Valkenburg en Berg en Terblijt met als inzet het exploitatierecht over de Valkenburgergroeve, wat escaleerde tot een ware ‘Bergkwestie’. De vele conflicten die hierdoor en eromheen speelden hielden de gemoederen in Valkenburg zeker tot de Tweede Wereldoorlog bezig. En wel zodanig, dat  de volksmond een nieuwe zegswijze creëerde: “Vreigele bie de Bök” (redekavelen/ruziemaken bij de Valkenburgers).

2004
Frans Pluijmaekers, Victor Spauwen: ‘Gedachtenisprentjes. Geschiedenis, vormgeving, functies.’ 2004, Uitgegeven door de stichting ‘In onsen Lande van Valckenborgh’ in samenwerking met Drukkerij Berne, Heeswijk-Dinther.  ISBN  90-9018283-7 Voor uitgebreide beschrijving zie Cultuurhistorie (KLIK HIER)

2007
Hub Pisters, Victor Spauwen: ‘Valkenburgvuursteen, hoeksteen van een cultuur’ 2007, uitgave van de stichting ‘In onsen Lande van Valckenborgh’, Full-color brochure van 8 pagina’s A5, ter promotie van het Rijksmonument Vuursteenmijntjes Plenkertstraat. Gratis verspreid bij o.m. deelnemers lezingen en excursies van IoLvV, via VVV, gemeentehuis, Streekmuseum Land van Valkenburg. (2e verbeterde druk in 2011: zie hieronder; daar ook te downloaden )

(Foto’s van presentatie brochure op 21 juni 2007 aan wethouder B. Dauven van Cultuur van de gemeente Valkenburg in het stadhuis, met o.m. auteurs, mr. J. Jetten (voorzitter IoLvV), Frans Pluijmaekers (IoLvV), hr. H. Roelofs en mw. H.Hoenjet (Mergel.Nu). 2013 03 21 FOTOS pres brochure 21juni2007

2008
Jim Pepels en Vincent Frenken (cineast): ‘7000 jaar terug, de eerste boeren in Kelmond Een documentaire over een archeologisch onderzoek in 2005’  2008, Documentaire op DVD, ca. 10 minuten Op 4 april 2008 gepresenteerd gelijk met het rapport van de opgraving in Kelmond door de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (R.O.B.; nu R.C.E.: Rijksdienst Cultureel Erfgoed) in het gemeentehuis van Beek (L.), in samenwerking met die gemeente.. Documentaire mogelijk gemaakt door de Stichting In onsen Lande van Valckenborgh Voor uitgebreide beschrijving zie Archeologie, Tijdperken. (KLIK HIER)

2009
Jim Pepels: Prehistorische en Romeinse vondsten in en rondom Ulestraten, gemeente Meerssen. 2009 Uitgave mogelijk gemaakt door de Stichting In onsen Lande van Valckenborgh en de gemeente Meerssen. ISBN/EAN: 978-90-9024148-7  Jim Pepels (* 1974), jarenlang lid van het bestuur van IoLvV,  deed al op heel jonge leeftijd mee aan de opgravingen in de Belvedère groeve in Maastricht en breidde zijn kennis en ervaring uit door samenwerking met Hub Pisters en zelfstandig veldonderzoek, onder meer in en rond zijn geboortedorp Ulestraten (ooit deel van de ‘landen van Valckenborgh’ !). Hij combineerde zijn vondsten en met wat al eerder bekend was over Ulestraten; dat leverde een boek op over de prehistorische en Romeinse geschiedenis van dat dorp.

Het boek kreeg uitstekende recensies; het is een mooi voorbeeld hoe een overzicht van archeologische vondsten een groot periode van de geschiedenis van een dorp in beeld kan brengen.

2011
Hub Pisters, Victor Spauwen: Valkenburgvuursteen, hoeksteen van een cultuur 2e, verbeterde druk, uitgave van de stichting ‘In onsen Lande van Valckenborgh’, Full-color brochure van 8 pagina’s A5, ter promotie van het Rijksmonument Vuursteenmijntjes Plenkertstraat. Gratis verspreid bij o.m. deelnemers lezingen en excursies van IoLvV, via VVV, gemeentehuis, Streekmuseum Land van Valkenburg. Om deze brochure te downloaden, KLIK HIER Def versie brochure Vuursteenmijntjes 2011

2011
Frans Pluijmaekers, Susan Verspaandonk, Victor Spauwen: Prentjes uit de rijke Rooms Katholieke cultuur Tastbare tekens van heilbrengende symbolen en  rituelen, in het bijzonder de sacramenten. Uitgeverij CKZ/ Drukkerij Donath B.V., Zeist, 2011, 255 pp., illustraties.  ISBN 978-90-818007-0-9 Uitgave met steun van Stichting In onsen Lande van Valckenborgh en Stichting DELAfonds Eindhoven Voor uitgebreide beschrijving zie Cultuurhistorie (KLIK HIER)

Publicaties door leden van de stichting In onsen Lande van Valckenborgh.

Victor Spauwen
‘Portrètte en aander oengemaoëk. Gediechte ien ’t Eèsjdes van d’n Hook’ (Portetten en ander ongemak. Gedichten in het Eijsdens van ‘De Hoek’), met tekeningen van Sjef Hutschemakers,  2014, ISBN/EAN 978-90-820069-2-6, Uitgeverij Helena www.helenabooks.wordpress.com

Publikaties van F.T.S.P.P. Brounen

Nog in te vullen.

Publikaties van P.E.L. Janssen
-   P.E.L. Janssen, Geweld als oorsprong van de samenleving. Over de cultuurtheorie van René Girard, Helmond 1991: Wibro dissertatiedrukkerij (182 pag.)
-   P.E.L. Janssen, Internationale Regelingen, Mensenrechten, Lelystad: Koninklijke Vermande 1987 (1e druk); 1993 (2e druk); 1998 (3e druk) 2002 (4e druk) (samen met P. van Dijk en C. Flinterman) (471 pag.)
Naast deze boeken schreef P. Janssen in wetenschappelijke tijdschriften vele artikelen op zijn vakgebied (Internationaal Recht); hiervan wordt hier alleen vermeld:
-    P.E.L. Janssen, 'Kroniek Internationaal Recht: Bestaat er een Europese identiteit?', in: S&J-signaal, Wetgevingsinformatie (juni 2000), jrg. 6, afl. 6, pag. 81-86

Publikaties van H.A.G.M. Pisters
Nog in te vullen.

Publikaties van F. Pluijmaekers
-    Frans Pluijmaekers en Victor Spauwen: ‘Gedachtenisprentjes. Geschiedenis, Vormgeving, Functies’, 2004, Valkenburg aan de Geul. Uitgegeven door de stichting ‘In onsen Lande van Valckenborgh’.  (208 p.) ISBN  90-9018283-7  (Uitgave met steun Stichting DELA fonds Eindhoven.)
-    Frans Pluijmaekers, Susan Verspaandonk, Victor Spauwen: ‘Prentjes uit de rijke Rooms Katholieke cultuur’. Tastbare tekens van heilbrengende symbolen en  rituelen, in het bijzonder de sacramenten.’   Uitgeverij CKZ/ Drukkerij Donath B.V., Zeist, 2011. (255 pp.)  ISBN 978-90-818007-0-9  (Uitgave met steun van Stichting In onsen Lande van Valckenborgh en Stichting DELA fonds Eindhoven.)

Publikaties van V.M.J.J. Spauwen
-    Victor Spauwen: ‘Oude én verse sporen van Ludger’, in: Op Tocht, maandblad van het aartsbisdom Utrecht, (juni 1995), jrg. 6, nummer 5, p. 6-8.
-    Victor Spauwen (tekst), Frans Pluijmaekers (beeld): ‘Gedachtenisprentjes. Geschiedenis, Vormgeving, Functies’ , 2004, Valkenburg aan de Geul. Uitgegeven door de stichting ‘In onsen Lande van Valckenborgh’.  (208 p.) ISBN  90-9018283-7
-    Frans Pluijmaekers, Susan Verspaandonk, Victor Spauwen: ‘Prentjes uit de rijke Rooms Katholieke cultuur. Tastbare tekens van heilbrengende symbolen en  rituelen, in het bijzonder de sacramenten.’  Uitgeverij CKZ/ Drukkerij Donath B.V., Zeist, 2011. (255 pp.)  ISBN 978-90-818007-0-9  
-    Victor Spauwen: ‘Doodsprentjes’  in:  Uit Eijsdens Verleden, mei 2012, (dubbel)nr. 125-126, p.13-20.
-    Victor Spauwen: Studentenclub St. Pius X. Voorbeeld van maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling in de jaren 1953-1970 in Eijsden’, in:  Uit Eijsdens Verleden,  december 2013, nr. 130.

 

 
© Copyright IOLVV

Facebook