Nieuw boek: Uit Valkenburgs vroegste verleden

Steentijdimpressies uit de regio Valkenburg aan de Geul met speciaal aandacht voor Valkenburgvuursteen

Hub Pisters is een hoog gewaardeerd amateurarcheoloog met een imponerende steentijdcollectie. In zijn boek: ‘Uit Valkenburgs vroegste verleden’ brengt hij de prehistorie van Valkenburg en omgeving tot leven.

Valkenburg aan de Geul, in het hart van Zuid-Limburg, is bekend als toeristisch centrum van formaat. Het stadje onderscheidt zich onder meer door het on-Nederlandse heuvellandschap en de ondergrond van kalksteen: gele ‘mergel’ waarmee hier veel gebouwd is. Ook de ondergrondse kalksteengroeven bieden de toerist iets bijzonders. Die kalksteen bevat een ander gesteente waarvan slechts weinigen de waarde kennen: vuursteen, ook bekend als silex. De hier voorkomende vuursteen is zelfs naar het stadje vernoemd: Valkenburgvuursteen. Neanderthalers zochten die al ca. 100.000 jaar geleden om gereedschappen voor dagelijks gebruik te vervaardigen; en alle mensen die hier in de prehistorie kwamen gebruikten Valkenburgvuursteen.

In 1992 zijn aan de Plenkertstraat te Valkenburg resten van prehistorische vuursteenmijnen ontdekt die zich bevinden in een verticale wand langs de straat. Een heel bijzonder gegeven in de Europese archeologie. Dit mijnbouwsysteem, nu een Rijksmonument, heeft een ouderdom van ca. 5.300 jaar!

Het boek behandelt de archeologie van de prehistorie in de regio Valkenburg: landschap, vondsten, vindplaatsen, maar ook: geschiedenis van die archeologie. Zowel historisch geïnteresseerden als archeologen - amateurs en professionals - brengt het nieuwe feiten en inzichten. Belangrijk doel van het boek is het bereiken van een breed publiek om het prehistorisch erfgoed meer te doen waarderen. Veel aspecten van de archeologie worden op makkelijk leesbare manier beschreven; daardoor en door de vele afbeeldingen kan het boek goed educatief gebruikt worden.

Voor wie niets weet van archeologie of steentijd biedt dit boek een boeiende introductie in die werelden. Met harde feiten over uiteenlopende onderwerpen en met persoonlijke verhalen over archeologisch onderzoek neemt Hub Pisters je mee op ontdekkingstocht naar onze vroegste voorouders: een belevenis!

Hub Pisters: Uit Valkenburgs vroegste verleden, met speciaal aandacht voor Valkenburgvuursteen.
184 p., 140 afbeeldingen, hardcover, fullcolour. 
Uitgegeven door de Stichting In onsen Lande van Valckenborgh.
ISBN 978-90-826934-0-9 Prijs € 22

Een (foto)verslag van de boekpresentatie op 19 mei 2017 is hier te vinden.

Reacties op het boek

24 mei 2017: Artikel in dagblad ‘De Limburger’.
2 juli 2017: Bespreking van het boek in ‘De Maasgouw’, blad van LGOG (Limburgs Geschied- en Oudheidkundig genootschap).

Boek bestellen

Met het onderstaande formulier kunt u het boek bestellen voor € 22,- per stuk (dit is excl. porto binnen Nederland). Zodra het bedrag van u bestelling is overgeschreven op ons bankrekening nummer NL 04 ABNA 0419 4088 94 t.n.v. Stichting In onsen Lande van Valckenborgh, o.v.v. boek Pisters, krijgt u het boek toegestuurd. Wij wensen u alvast veel leesplezier!

  Het boek is mede mogelijk gemaakt door:


 

 

 

 

Bestelformulier Uit Valkenburgs vroegste verleden
© Copyright IOLVV

Facebook