Erespeld IoLvV voor Hub Pisters

In kleine kring vierde de stichting In onsen Lande van Valckenborgh op 11 januari dat de vuursteenmijntjes precies 25 jaar eerder ontdekt zijn. (Dat zal later dit jaar groter herdacht worden.)
Hub Pisters krijgt de erespeld in goud van de stichting voor die ontdekking én voor al zijn verdiensten voor het onderzoek en bekendmaken van Valkenburgs prehistorie.


De erespeld in goud, gemaakt door juwelier Haesen, met het logo van de stichting.

Hub Pisters wordt verrast met de speld door voorzitter Paul Janssen.
Hub Pisters met speld.
De oorkonde die Hub Pisters ontving

© Copyright IOLVV

Facebook