IoLvV in Rijckholt

Op 28 augustus brachten enkele mensen van IoLvV een interessant en inspirerend bezoek aan de Vuursteenmijntjes in Rijckholt. Evenals anderen waren zij daartoe uitgenodigd door Stichting Ir. D.C. van Schaik die deze vuursteenmijn beheert. Dit naar aanleiding van een onderzoek van Oostenrijkse archeologen daar.

Deze onderzoekers nemen in een aantal vuursteenmijnen in Europa monsters van de daar geëxploiteerde steen om de ‘identiteit’, ‘het DNA’ ervan nader te bepalen. Dat gebeurt aan de Universiteit van Wenen met behulp van diverse moderne technieken. Op deze manier wil men bereiken dat vuurstenen artefacten, waar dan ook gevonden, herleid kunnen worden tot de plek waar de grondstof ervoor gedolven is. Zo kan er veel meer kennis over verspreiding van deze grondstof komen, en daarmee meer zicht op verbanden tussen culturen uit m.n. het Neolithicum.

Rijckholt is een van de best onderzochte plekken in Europa waar vuursteen gedolven is en werd daarom gekozen door de Oostenrijkse onderzoekers. Zij hebben wel een aantal ander plekken in Zuid Limburg waar vuursteen is gewonnen bezocht, ook de vuursteenmijntjes aan de Plenkertstraat in Valkenburg, maar namen daar geen monsters. IoLvV heeft hen een schijf van een vuursteenpijp gegeven die bij een veiligheidsoperatie in 2015 uit de mijntjes aan de Plenkertstraat kwam, plus het boek ‘Uit Valkenburgs vroegste verleden’ van Hub Pisters. Ook aan de Stichting Ir. D.C. van Schaik (i.c. voorzitter Joep Orbons) is dat boek geschonken voor de vriendelijke ontvangst in Rijckholt.

2018 08 28 Rijckholt P1170209 2018 08 28 Rijckholt P1170204
© Copyright IOLVV

Facebook