Nationale Archeologie Dagen

In het kader van de Nationale Archeologie Dagen hebben op zaterdag 15 en zondag 16 oktober enkele tientallen mensen het Rijksmonument Vuursteenmijntjes aan de Plenkertstraat bezocht. Daar kregen ze uitleg door mensen van de stichting IoLvV bij de mijntjes, of ertegenover in Brasserie Leonardus, met verhalen, beelden en prehistorische vuurstenen werktuigen.


Er was belangstelling van jong en oud;  belangstelling die nog groeide naarmate men meer hoorde. Weer merkten velen op, dat zij niet wisten dat zo’n boeiende verhalen bij deze mijntjes horen. 3 jongens die op hun school een presentatie willen geven over vuursteenmijnen waren met een begeleidster speciaal uit Venlo gekomen !

                    

   
© Copyright IOLVV

Facebook