Basisscholen Valkenburg naar Vuursteenmijntjes

In maart 2016 maken de groepen 5 en 6 (in totaal ca. 200 leerlingen) van alle Valkenburgse basisscholen  kennis met de prehistorie van hun eigen woonomgeving: eerst in museum Land van Valkenburg een powerpoint en bekijken (en betasten !) van vuurstenen werktuigen, daarna bezichtiging van de vuursteenmijntjes aan de Plenkertstraat. De reacties waren positief !Donderdag 3 maart:
basisscholen De Plenkert (Valkenburg centrum) en St. Joseph (Broekhem). Twee grote groepen volgen aandachtig de uitleg in museum Land van Valkenburg en bij de mijntjes.
 

 

Vrijdag 4 maart: basisschool Vilt. Hub Pisters vertelt over Vilt als archeologische vindplaats van nationaal belang, o.m. door de Bronsschat van Vilt/Berg en de vele vondsten van bijlen waarvoor de vuursteen in de Plenkert gedolven werd.


Donderdag 10 maart: basisschool H.Hart (Sibbe)Bijzondere aandacht in de powerpoint voor de Biebos als de plek waar voor het eerst ondergrondse vuursteenmijnbouw in Valkenburg is gevonden. Bijzondere aandacht van de Sibber kinderen ook voor de mijntjes aan de Plenkert.

   

Vrijdag 11 maart: basisscholen H.Antonius (Schin op Geul) en H.Gerlachus (Houthem)
Interesse voor o.m. het verhaal van de naald als belangrijke prehistorische uitvinding en vragen volop – zoals bij alle bezoeken trouwens - bij de mijntjes

   

Donderdag 17 maart: basisschool Berg (groep 6)
Groep 6 uit Berg laat weten al wel het een en ander te weten van de prehistorie, maar leert vandaag nog en heleboel erbij, o.m. over de rijke vondsten in hun dorp en de vuursteenmijnbouw

    


© Copyright IOLVV

Facebook